ดู: 1005|ตอบกลับ: 26

[ห้องเสนอสร้างสถานที่]

[คัดลอกลิงก์]
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2022-3-29 02:25:06 |โหมดอ่าน
กติกาการยื่นขอสร้างสถานที่
(1) สถานที่ดังกล่าวที่ขอสร้างของเมืองนั้น ๆ ภายในเมืองจะต้องไม่มีสถานที่รูปแบบดังกล่าว
(2) ชื่อร้านค้า สิ่งปลูกสร้างอนุสรณ์ น้ำตก ป่าลำเนาไพร ภูเขา จะต้องมีการตั้งชื่อสถานที่เหล่านั้นเสมอ
(4) หากขอสร้างร้านค้า / จวนที่อยู่อาศัย จะต้องมี รูปภาพเจ้าของ/เถ้าแก่ร้าน ,
ชื่อ NPC เจ้าของ , ลักษณะนิสัยบรรยายพอสังเขป
(5) สถานที่ดังกล่าวที่ขอสร้างมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศเมืองนั้น ๆ อาทิ ในเขตซีอวี้ตะวันตก ก็จะเป็นเชิงอาหรับ-แขกและนอกด่าน
(6) รูปแบบชื่อสถานที่ให้ใช้วงเล็บเหมือนกันทั้งหมด อาทิ [ชื่อเมือง] ก็จะเป็น [เมืองลั่วหยาง] และตามด้วยชื่อสถานที่
(7) เมื่อสถานที่ผู้ใดได้รับการอนุมัติ สถานที่ดังกล่าวจะถูกโยกย้ายไปก่อตั้งในแมพเมืองนั้น ๆ
(8) ทางทีมงานจะมีสิทธิ์ดำเนินการแก้ไขสถานที่ได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากพบบางอย่างไม่เหมาะสมเพื่อควบคุมคอมมูนิตี้ให้ไปในทิศทางเดียวกันแบบฟอร์มการสร้างสถานที่

เมืองที่ตั้งสถานที่: (ตัวอย่าง ลั่วหยาง ภูมิภาคกวนจงตะวันตก)
ชื่อสถานที่: ระบุชัดเจน
รูปภาพสถานที่: ระบุชัดเจน
ประเภทสถานที่:
ตัวอย่าง จตุรัส, ย่านการค้า, โรงเตี๊ยม, ป่า ฯลฯ
เลือกกรอบสี BG: (แนบเป็น URL) (เข้าดูกรอบสีที่นี่ โดยการคลิกขวาที่ภาพ เลือก คัดลอกที่อยู่รูปภาพ (https://imgur.com/a/Liwpa2S))

รายละเอียดสถานที่: ตัวอย่าง
(หมู่บ้านเซิ่งหุนอยู่ในหุบเขาที่แวดล้อมไปด้วยทรัพยากรมากมี
นอกจากสมุนไพรของป่าแล้ว ยังได้อาศัยการสร้างบ้านจากไม้เนื้อแข็ง
ทั้งต้นหลีต้นชิงกัง ไม้เหล่านี้เป็นที่นิยมในการทำเครื่องเรือน เหล่าช่างไม้
รวมตัวกันคัดเลือกวัตถุดิบที่ตัดมาใช้ทุกส่วนอย่างคุ้มค่า แก่นไม้ใช้ทำเสาบ้านเรือน
เปลือกทำยาหรือสานเชือกใช้สอย ที่เหลือจากการผลิตเครื่องเรื่อนเครื่องใช้ ก็นำไปเผาทำถ่านฟืน)

BG พื้นหลัง: (มีหรือไม่มีก็ได้ แนบเป็นภาพ ไม่ใส่ URL)
เส้นคั่น: (เลือกจากเมนูเส้นคั่นด้านบน)


อื่น ๆ ตกแต่งเพิ่มเติม เสนอมาได้แล้วแต่จะตกแต่งกระทู้:
โค้ตตกแต่งจะเป็นตระกูล style / marquee / iframe และ อื่น ๆ


* กรณีเป็นโรงเตี๊ยม โรงหมอ สถานที่ ๆ ที่มีเถ้าแก่ ต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ด้วย *
รูปภาพเถ้าแก่ : (ต้องระบุเท่านั้นไม่สามารถสุ่มได้ เพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถตรวจสอบได้สะดวกว่าภาพนี้ถูกใช้หรือยัง)
ชื่อเถ้าแก่:
อุปนิสัยเถ้าแก่:
รางวัล:
+30 ตำลึงทอง , +100 ตำลึงเงิน , +5 ชื่อเสียงยุทธจักร และ +5 EXP
* สำหรับคนเสนอสถานที่น่าสนใจและไม่มีการปรับแก้เนื้อหาสถานที่ อาจจะมีโบนัสจากทีมงาน +รางวัลเพิ่มจากปกติ *


แสดงความคิดเห็น

โพสต์ 3611 ไบต์และได้รับ 2 EXP! [VIP]  โพสต์ 2022-3-29 02:25

ที่อยู่ลิ้งก์: 

โพสต์ 2022-4-18 10:29:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย NalanManyan เมื่อ 2022-4-18 11:29

ยื่นเรื่องขอสร้างสถานที่[นอกเมืองลั่วหยาง] ถ้ำหมินเถียนปิง


 1. <style type="text/css">BODY{background:url("https://i.imgur.com/kanXGpc.jpg; background-attachment:fixed; %7D</style><style type="text/css">.head1 {background-color:#51351e;}.head2 {background-color:#51351e;}</style>


 2. <div align="center" style="list-style-type: none;">


 3. <style>
 4. #boxชื่อตัวแปร1 {
 5.     border: 5px solid #999999 ;
 6.     padding: 10px;
 7.     box-shadow: #006666 0px 0px 5em;
 8.     background-image: url("https://i.imgur.com/kanXGpc.jpg");}
 9. </style>

 10. <div id="boxชื่อตัวแปร1">

 11.   <p>
 12.           <marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%">
 13.           <marquee direction="right" behavior="alternate"> 14.                <div align="center" style="text-align: start; list-style-type: none;"><font size="7" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="Chonburi" color="#ffffff"><span style="text-shadow: #336666 0px 0px 0.7px, #99CCCC 0px 0px 25px, #336666 0px 0px 10px;"><br>ถ้ำหมินเถียนปิง<br></span></font></div><font size="7" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" color="white" face="Chonburi"><br>


 15.           </font></marquee></marquee></p>

 16.                  <img src="https://i.imgur.com/TYDPrEC.png" width="450"  border="0"><br><br><br>

 17. <div style="text-align: center;"><img src="https://i.imgur.com/X1Rgffb.jpg" width="500" border="0"></div><br><br> 18. <style>
 19. #box3 {
 20.     width: 600px;
 21.     border: 3px double #999999 ;
 22.     padding: 20px;
 23.     box-shadow: #006666 0px 0px 1em;
 24.     background-image: url("https://i.imgur.com/3yaEoaC.png");}
 25. </style>

 26. <p></p></font></span></font><div id="box3"><font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular"><font color="#ffffff">


 27. <br><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Chonburi; font-size: x-large; text-align: start;"><span style="text-shadow: #336666 0px 0px 0.5em;">【 ถ้ำหมินเถียนปิง 】<br>【 นอกเมืองลั่วหยาง 】<br><br></span>


 28. </font></font><p><font ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular"><font color="#ffffff" style="font-size: 20px;"><span style="text-align: initial; white-space: initial;"><font font="" face="Itim" color="#FFFFFF" style=""><span style="text-shadow: #336666
 29. 0px 0px 0.5em;">ถ้ำลึกลับนอกเมืองลั่วหยางที่ปรากฏร่องรอยประตูหินราวกับว่าเชื้อเชิญให้ย่างกรายเข้าไปที่ด้านใน แมกไม้แทรกผสานเกาะกินเนื้อหินจนแทบหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ชาวลั่วหยางกล่าวกันไว้ว่าภายใต้ความมืดมิดของถ้ำโบราณแห่งนี้มีหินที่คล้ายหยกคุณภาพสูงส่องแสงเรืองรองโดยไร้สาเหตุ ความงดงามผสานวังเวงจนใจหายทำให้ผู้คนล้วนไม่กล้าเฉียดใกล้ เว้นเสียแต่ต้องการซุกซ่อนบางสิ่ง จึงจะจัดว่าเป็นสถานที่อันเหมาะสม

 30. <br><br>


 31. </span></font></p></div><b style="text-align: initial; white-space: initial;">
 32. <p></p>
 33. <div align="center" style="list-style-type: none;"><br></div></b><b style="text-align: initial; white-space: initial;"> 34. <br><img src="https://i.imgur.com/TYDPrEC.png" width="450" border="0"><br><br><br>

 35. </b></div><b style="text-align: initial; white-space: initial;"><font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular">
 36. </font></b></div><b style="text-align: initial; white-space: initial;">


 37. <style name="captain" type="text/css">
 38. img {border-radius: 8px;}</style><style name="captain" type="text/css">
 39. img {border-radius: 8px;}

 40. img { filter: alpha
 41. (opacity=100); opacity:1.0;}img:hover { filter: alpha(opacity=70);
 42. opacity:.7 } img {-webkit-transition:0.7s; -moz-transition:0.7s;
 43. -o-transition:0.7s;}

 44. img:hover{
 45. -webkit-transform:scale(0.9);
 46. transform:scale(0.9);
 47. }
 48. img:hover{
 49. overflow:hidden;
 50. }
 51. img{
 52. -webkit-transform:scale(1.0);
 53. transform:scale(1.0);
 54. -webkit-transition: all 1.0s ease;
 55. transition: all 1.0s ease;
 56. }</style><p></p>


 57. <style id="Gather Codes." type="text/css"> img{ -webkit-transition: all 0.4s linear; -moz-transition: all 0.4s linear; transition: all 0.4s linear;} img:hover { -webkit-transition:1s; -webkit-filter: invert(1); -moz-filter: invert(1);}</style>

 58. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Itim'); Itim {font-family: 'Itim';}
 59. </style>

 60. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Chonburi'); Chonburi {font-family: 'Chonburi';}
 61. </style>

 62. [postbg]bg70.png[/postbg]

 63. </b>


คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแสดงความคิดเห็น

คุณได้รับ 5 EXP โพสต์ 2022-4-18 12:36
โพสต์ 6049 ไบต์และได้รับ 5 EXP!  โพสต์ 2022-4-18 10:29

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1ตำลึงทอง +30 ตำลึงเงิน +100 ชื่อเสียงยุทธจักร +5 ย่อ เหตุผล
Watcher + 30 + 100 + 5

ดูบันทึกคะแนน

←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ดาบใบหลิว
ชุดบัณฑิต
วิชาเท้ากลางนภา
กำหนดลมหายใจ
หมวกไผ่ผ้าคลุมดำ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x4
x2
x1
x3
x5
x6
x4
x10
x23
x10
x8
x5
x1
x1
x3
x16
x7
x13
x100
x5
x2
x5
โพสต์ 2022-4-18 11:29:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ยื่นขอสร้างสถานที่

[นอกเมืองลั่วหยาง] ศาลเจ้าร้างเถียนฉิงเวย

(มีคนขอให้สร้าง เราไม่ได้ปั่นโพสนะ T T)


 1. [postbg]bg70.png[/postbg]
 2. <style type="text/css">BODY{background:url("https://i.imgur.com/5CnXA91.jpg; background-attachment:fixed; %7D</style><style type="text/css">.head1 {background-color:#51351e;}.head2 {background-color:#51351e;}</style>


 3. <div align="center" style="list-style-type: none;">

 4. <style>
 5. #boxชื่อตัวแปร1 {
 6.     border: 5px solid #daa520;
 7.     padding: 10px;
 8.     box-shadow: #7a5a3d 0px 0px 5em;
 9.     background-image: url("https://i.imgur.com/kFQLmmX.png");}
 10. </style>

 11. <div id="boxชื่อตัวแปร1">

 12.   <p>
 13.           <marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%">
 14.           <marquee direction="right" behavior="alternate"> 15.                <div align="center" style="text-align: start; list-style-type: none;"><font size="7" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="Chonburi" color="#ffffff"><span style="text-shadow: #7a5a3d 0px 0px 0.7px, #7a5a3d 0px 0px 25px, #7a5a3d 0px 0px 10px;"><br>ศาลเจ้าร้างเถียนฉิงเวย<br></span></font></div><font size="7" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" color="white" face="Chonburi"><br>


 16.           </font></marquee></marquee></p>

 17.                  <img src="https://i.imgur.com/0BnH7P6.png" width="450"  border="0"><br><br><br>
 18. <br>

 19. <div style="text-align: center;"><img src="https://i.imgur.com/9XzKD0w.jpg" width="350" border="0"></div><br>


 20. <br><style>
 21. #box3 {
 22.     width: 600px;
 23.     border: 3px double #daa520 ;
 24.     padding: 20px;
 25.     box-shadow: #7a5a3d 0px 0px 1em;
 26.     background-image: url("https://i.imgur.com/8PMDRgB.png ");}
 27. </style>

 28. <p></p></font></span></font><div id="box3"><font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular"><font color="#ffffff">


 29. <br><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Chonburi; font-size: x-large; text-align: start;"><span style="text-shadow: #daa520 0px 0px 0.5em;">【 ศาลเจ้าร้างเถียนฉิงเวย 】<br>【 นอกเมืองลั่วหยาง 】
 30. <br><br></span>


 31. </font></font><p><font ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular"><font color="#ffffff" style="font-size: 20px;"><span style="text-align: initial; white-space: initial;"><font font="" face="Itim" color="#FFFFFF" style=""><span style="text-shadow: #daa520
 32. 0px 0px 0.5em;">ร่องรอยเก่าแก่ของความรุ่งโรจน์ ศาลเจ้าที่เคยเป็นพื้นที่รวมจิตใจของชาวลั่วหยาง ถูกลืมเลือนไปตามการเวลา หน้าประตูศาลเจ้าที่เคยมีรูปปั้นหินปีศาจหลัวซาที่วิจิตรงดงามถึงสองรูปบัดนี้ผุพังไปถึงหนึ่ง เหลืออีกเพียงหนึ่งที่ทรุดโทรมใกล้หมดแรงจะต้านทานลมฝน ป้ายไม้เก่าแกะนูนชื่อศาลปรากฏสามตัวอักษร '恬晴微' รวมเป็นความหมายถึง 'ท้องฟ้าปลอดโปร่งอันสงบเงียบและลึกซึ้ง' <br><br>เมื่อก้าวข้ามธรณีประตู ล้วนรู้สึกประหนึ่งว่าหลุดเข้าไปในพื้นแห่งจิตสงบท่ามกลางความผุพังของศาลที่ก่อร่างสร้างจากไม้เสียส่วนใหญ่ ที่ด้านในเรือนหลักปรากฏ 'รูปปั้นพระโพธิสัตว์ตี้จังผ่อซา' ที่แม้จะผ่านเวลามาเนิ่นนานแต่กลับไร้ซึ่งฝุ่นเกาะ ตลอดรอบแนวรั้วมีคูน้ำลำธารขุดเลาะรอบ เสริมบรรยากาศร่มเย็นเป็นสุข ด้านท้ายปรากฏช่องบนกำแพงที่สามารถก้าวออกไปตามเส้นทางคูน้ำเพื่อเชื่อมกับลำธารใหญ่ตามธรรมชาติ <br><br>

 33. <img src="https://i.imgur.com/1g44lzx.png" width="450"  border="0"><br><br>

 34. <span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Chonburi; font-size: x-large; text-align: start;"><span style="text-shadow: #daa520 0px 0px 0.5em;">【 หลังตู้ไม้ผุพังมีรอยหมึกบทกลอนเขียนไว้ 】<br><br></span>

 35. <div align="center" style=""><marquee direction="up" style=""><i style="3"><font style="" size="4" color="ffffff"><span style="text-shadow: #daa520 0px 0px 0.5em;"><b><div style="text-align: center;"><span style="font-family: "Chonburi"; text-align: initial; white-space: initial;">เดือนดาวพราวพรายฉายฉาน<br>เนิ่นนานในนภาสวยสม<br>นำใจให้ชื่นรื่นรมย์<br>เชยชมฟากฟ้าราตรี<br>ชมถ้อยร้อยรจน์พจน์พากย์<br>หลากหลายเพื่อนพ้องน้องพี่<br>ดั่งเดือนดาวพรายโสภี<br>มากมีความคำล้ำเลอ </span></div></font></font></b></font></i></marquee></div>
 36. </span></font></p></div><b style="text-align: initial; white-space: initial;">
 37. <p></p>
 38. <div align="center" style="list-style-type: none;"><br></div></b><b style="text-align: initial; white-space: initial;"> 39. <br><img src="https://i.imgur.com/0BnH7P6.png" width="450" border="0"><br><br><br>

 40. </b></div><b style="text-align: initial; white-space: initial;"><font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular">
 41. </font></b></div><b style="text-align: initial; white-space: initial;">

 42. <div style="left: 10px; position: fixed; top: 415px;">
 43. <marquee behavior="alternate" direction="up" scrollamount="1" scrolldelay="20" height="200" style="word-wrap: break-word;">
 44. <div style="text-align: center;"><img src="https://i.imgur.com/AGZ8b2I.gif" align="center" border="0" alt="" hspace="" vspace=""width="150"  height="40"></img>


 45. <center>
 46. <iframe width="150" height="80" src="https://www.youtube.com/embed/vCpVw08WBK0?autoplay=1&loop=1&playlist=vCpVw08WBK0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe><div style="text-align: center;">

 47. <img src="https://i.imgur.com/AGZ8b2I.gif" align="center" border="0" alt="" hspace="" vspace=""width="150"  height="40"></img>
 48. </center>
 49. </div></marquee></div> 50. <style name="captain" type="text/css">
 51. img {border-radius: 8px;}</style><style name="captain" type="text/css">
 52. img {border-radius: 8px;}

 53. img { filter: alpha
 54. (opacity=100); opacity:1.0;}img:hover { filter: alpha(opacity=70);
 55. opacity:.7 } img {-webkit-transition:0.7s; -moz-transition:0.7s;
 56. -o-transition:0.7s;}

 57. img:hover{
 58. -webkit-transform:scale(0.9);
 59. transform:scale(0.9);
 60. }
 61. img:hover{
 62. overflow:hidden;
 63. }
 64. img{
 65. -webkit-transform:scale(1.0);
 66. transform:scale(1.0);
 67. -webkit-transition: all 1.0s ease;
 68. transition: all 1.0s ease;
 69. }</style><p></p>


 70. <style id="Gather Codes." type="text/css"> img{ -webkit-transition: all 0.4s linear; -moz-transition: all 0.4s linear; transition: all 0.4s linear;} img:hover { -webkit-transition:1s; -webkit-filter: invert(1); -moz-filter: invert(1);}</style>

 71. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Itim'); Itim {font-family: 'Itim';}
 72. </style>

 73. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Chonburi'); Chonburi {font-family: 'Chonburi';}
 74. </style> 75. </b>
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแสดงความคิดเห็น

คุณได้รับ 5 EXP โพสต์ 2022-4-18 13:25
โพสต์ 8865 ไบต์และได้รับ 6 EXP!  โพสต์ 2022-4-18 11:29

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1ตำลึงทอง +30 ตำลึงเงิน +100 ชื่อเสียงยุทธจักร +5 ย่อ เหตุผล
Watcher + 30 + 100 + 5

ดูบันทึกคะแนน

←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ดาบใบหลิว
ชุดบัณฑิต
วิชาเท้ากลางนภา
กำหนดลมหายใจ
หมวกไผ่ผ้าคลุมดำ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x4
x2
x1
x3
x5
x6
x4
x10
x23
x10
x8
x5
x1
x1
x3
x16
x7
x13
x100
x5
x2
x5
โพสต์ 2022-4-18 11:49:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ยื่นขอสร้างสถานที่

[นอกเมืองหงหนง] ป่าซวินเย่(ไม่ใช่ของเราอีกนั่นแหละ)


 1. <style type="text/css">BODY{background:url("https://i.imgur.com/aTFTy1h.jpg; background-attachment:fixed; %7D</style><style type="text/css">.head1 {background-color:#51351e;}.head2 {background-color:#51351e;}</style>


 2. <div align="center" style="list-style-type: none;">


 3. <style>
 4. #boxชื่อตัวแปร1 {
 5.     border: 5px solid #8FBC8F ;
 6.     padding: 10px;
 7.     box-shadow: #6b8e23  0px 0px 5em;
 8.     background-image: url("https://i.imgur.com/lONy8Al.png");}
 9. </style>

 10. <div id="boxชื่อตัวแปร1">

 11.   <p>
 12.           <marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%">
 13.           <marquee direction="right" behavior="alternate"> 14.                <div align="center" style="text-align: start; list-style-type: none;"><font size="7" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="Chonburi" color="#ffffff"><span style="text-shadow: #6b8e23  0px 0px 0.7px, #6b8e23  0px 0px 25px, #ffaaaa  0px 0px 10px;"><br>ป่าซวินเย่<br></span></font></div><font size="7" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" color="white" face="Chonburi"><br>


 15.           </font></marquee></marquee></p>

 16.                  <br><img src="https://i.imgur.com/qObrmGA.png" width="450"  border="0"><br><br><br>
 17. <br>

 18. <div style="text-align: center;"><img src="https://i.imgur.com/QS65HgR.jpg" width="400" border="0"></div><br><br> 19. <style>
 20. #box3 {
 21.     width: 600px;
 22.     border: 3px double #8FBC8F ;
 23.     padding: 20px;
 24.     box-shadow: #6b8e23  0px 0px 1em;
 25.     background-image: url("https://i.imgur.com/oFokCrj.png");}
 26. </style>

 27. <p></p></font></span></font><div id="box3"><font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular"><font color="#ffffff">


 28. <br><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Chonburi; font-size: x-large; text-align: start;"><span style="text-shadow: #6b8e23  0px 0px 0.5em;">【 ป่าซวินเย่ 】<br>【 นอกเมืองหงหนง 】
 29. <br><br></span>


 30. </font></font><p><font ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular"><font color="#ffffff" style="font-size: 20px;"><span style="text-align: initial; white-space: initial;"><font font="" face="Itim" color="#FFFFFF" style=""><span style="text-shadow: #6b8e23  
 31. 0px 0px 0.5em;">นอกเมืองหงหนงมีป่าไม้ขนาดกว้างไกลเลียบกับหุบเขาที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมือง พื้นที่สัญจรที่จะเข้าสู่เมืองลั่วหยางจำจะต้องผ่านเส้นทางนี้ เนื่องจากง่ายต่อการเดินทางและมีแหล่งน้ำที่อยู่ในอาณาเขตป่าที่มีทั้งไผ่และต้นไม้ทั่วไป เหมาะแก่การเดินทาง และผู้ที่ต้องการจะแวะเวียนล่าสัตว์เล็ก หรือตกปลา แม้กระทั่งช่องพักม้าก่อนเข้าด่านยังมีไว้พร้อมเพื่อรองรับการเดินทาง<br>


 32. </span></font></p></div><b style="text-align: initial; white-space: initial;">
 33. <p></p>
 34. <div align="center" style="list-style-type: none;"><br></div></b><b style="text-align: initial; white-space: initial;"> 35. <br><img src="https://i.imgur.com/qObrmGA.png" width="450" border="0"><br><br><br>

 36. </b></div><b style="text-align: initial; white-space: initial;"><font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular">
 37. </font></b></div><b style="text-align: initial; white-space: initial;">


 38. <style name="captain" type="text/css">
 39. img {border-radius: 8px;}</style><style name="captain" type="text/css">
 40. img {border-radius: 8px;}

 41. img { filter: alpha
 42. (opacity=100); opacity:1.0;}img:hover { filter: alpha(opacity=70);
 43. opacity:.7 } img {-webkit-transition:0.7s; -moz-transition:0.7s;
 44. -o-transition:0.7s;}

 45. img:hover{
 46. -webkit-transform:scale(0.9);
 47. transform:scale(0.9);
 48. }
 49. img:hover{
 50. overflow:hidden;
 51. }
 52. img{
 53. -webkit-transform:scale(1.0);
 54. transform:scale(1.0);
 55. -webkit-transition: all 1.0s ease;
 56. transition: all 1.0s ease;
 57. }</style><p></p>


 58. <style id="Gather Codes." type="text/css"> img{ -webkit-transition: all 0.4s linear; -moz-transition: all 0.4s linear; transition: all 0.4s linear;} img:hover { -webkit-transition:1s; -webkit-filter: invert(1); -moz-filter: invert(1);}</style>

 59. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Itim'); Itim {font-family: 'Itim';}
 60. </style>

 61. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Chonburi'); Chonburi {font-family: 'Chonburi';}
 62. </style>

 63. [postbg]1.jpg[/postbg]

 64. </b>
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแสดงความคิดเห็น

คุณได้รับ 5 EXP โพสต์ 2022-4-18 13:29
โพสต์ 5649 ไบต์และได้รับ 5 EXP!  โพสต์ 2022-4-18 11:49

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1ตำลึงทอง +30 ตำลึงเงิน +100 ชื่อเสียงยุทธจักร +5 ย่อ เหตุผล
Watcher + 30 + 100 + 5

ดูบันทึกคะแนน

←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ดาบใบหลิว
ชุดบัณฑิต
วิชาเท้ากลางนภา
กำหนดลมหายใจ
หมวกไผ่ผ้าคลุมดำ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x4
x2
x1
x3
x5
x6
x4
x10
x23
x10
x8
x5
x1
x1
x3
x16
x7
x13
x100
x5
x2
x5
โพสต์ 2022-4-18 12:14:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ยื่นขอสร้างสถานที่

[นอกเมืองหงหนง] สวนพฤกษาจื่อเวิน

(ครั้งนี้ของผมสักที ข่อมค้าบ)

 1. <style type="text/css">BODY{background:url("https://i.imgur.com/gasGa3D.jpg; background-attachment:fixed; %7D</style><style type="text/css">.head1 {background-color:#51351e;}.head2 {background-color:#51351e;}</style>


 2. <div align="center" style="list-style-type: none;">


 3. <style>
 4. #boxชื่อตัวแปร1 {
 5.     border: 5px solid #663366;
 6.     padding: 10px;
 7.     box-shadow: #663366 0px 0px 5em;
 8.     background-image: url("https://i.imgur.com/NmeasYH.png");}
 9. </style>

 10. <div id="boxชื่อตัวแปร1">
 11.      <p>
 12.           <marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%">
 13.           <marquee direction="right" behavior="alternate"> 14.                <div align="center" style="text-align: start; list-style-type: none;"><font size="7" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="Chonburi" color="#ffffff"><span style="text-shadow: #663366 0px 0px 0.7px, #663366 0px 0px 25px, #663366 0px 0px 10px;"><br>สวนพฤกษาจื่อเวิน</span></font></div><font size="7" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" color="white" face="Chonburi"><br>


 15.           </font></marquee></marquee></p>

 16.                  <img src="https://i.imgur.com/XZ2xsJp.png" width="500" border="0"><br><br><br>
 17. <br>

 18. <div style="text-align: center;"><img src="https://i.imgur.com/0cbhDQY.jpg" width="600" border="0"></div>

 19. <font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="Chonburi"><span style="text-shadow: #d61705 0px 0px 0.7px, #d61705 0px 0px 25px, #d61705 0px 0px 10px;"><font color="#ffffff"><br><br>


 20. <style>
 21. #box3 {
 22.     width: 600px;
 23.     border: 3px double #663366 ;
 24.     padding: 20px;
 25.     box-shadow: #663366 0px 0px 1em;
 26.     background-image: url("https://i.imgur.com/8PMDRgB.png ");}
 27. </style>

 28. <p></p></font></span></font><div id="box3"><font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular"><font color="#ffffff">


 29. <br><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Chonburi; font-size: x-large; text-align: start;"><span style="text-shadow: #663366 0px 0px 0.5em;">【 สวนพฤษาจื่อเวิน 】<br> 【 นอกเมืองหงหนง 】
 30. <br><br></span> 31. </span></font></font><p><font ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular"><font color="#ffffff" style="font-size: 20px;"><span style="text-align: initial; white-space: initial;"><font font="" face="Itim" color="#FFFFFF" style=""><span style="text-shadow: #663366
 32. 0px 0px 0.5em;">หากถามว่าพื้นที่รอบเมืองหงหนงที่ใดงดงามที่สุด หากไม่ใช่ริมสายแม่น้ำหลักที่ล่อเลี้ยงทั้งฮั่น ก็คงจะเป็นพื้นที่ใกล้หุบเขา 'สวนพฤกษาจื่อเวิน' เขตแมกไม้สีม่วงเรืองระยิบพริ้วไหวเมื่อลมพัดผ่าน กลางสวนมีแอ่งน้ำขนาดกลางพอจะล่องเรือเล็กชื่นชมบรรยากาศ กลิ่นหอมอ่อนๆ ของมวลพฤกษากับเสียงนกทำรังดังเจื้อยแจ้ว เขตสงบเงียบที่ชาวเมืองหงหนงให้ความภาคภูมิใจและยกย่องเปรียบดั่งหนึ่งในสิ่งพิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่น</span></font></span></font></font></p></div>

 33. <br><br><img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/700960245660385421/743164239249670144/Fr4zjCW.png" width="580" _height="95" border="0"><br><br><br>
 34. <style name="captain" type="text/css">
 35. img {border-radius: 8px;}</style><style name="captain" type="text/css">
 36. img {border-radius: 8px;}

 37. img { filter: alpha
 38. (opacity=100); opacity:1.0;}img:hover { filter: alpha(opacity=70);
 39. opacity:.7 } img {-webkit-transition:0.7s; -moz-transition:0.7s;
 40. -o-transition:0.7s;}

 41. img:hover{
 42. -webkit-transform:scale(0.9);
 43. transform:scale(0.9);
 44. }
 45. img:hover{
 46. overflow:hidden;
 47. }
 48. img{
 49. -webkit-transform:scale(1.0);
 50. transform:scale(1.0);
 51. -webkit-transition: all 1.0s ease;
 52. transition: all 1.0s ease;
 53. }</style><p></p>


 54. <style id="Gather Codes." type="text/css"> img{ -webkit-transition: all 0.4s linear; -moz-transition: all 0.4s linear; transition: all 0.4s linear;} img:hover { -webkit-transition:1s; -webkit-filter: invert(1); -moz-filter: invert(1);}</style>

 55. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Itim'); Itim {font-family: 'Itim';}
 56. </style>

 57. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Chonburi'); Chonburi {font-family: 'Chonburi';}
 58. </style>
 59. [postbg]bg69.png[/postbg]

 60. </b>

คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแสดงความคิดเห็น

คุณได้รับ 5 EXP โพสต์ 2022-4-18 13:30

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1ตำลึงทอง +30 ตำลึงเงิน +100 ชื่อเสียงยุทธจักร +5 ย่อ เหตุผล
Watcher + 30 + 100 + 5

ดูบันทึกคะแนน

←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ดาบใบหลิว
ชุดบัณฑิต
วิชาเท้ากลางนภา
กำหนดลมหายใจ
หมวกไผ่ผ้าคลุมดำ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x4
x2
x1
x3
x5
x6
x4
x10
x23
x10
x8
x5
x1
x1
x3
x16
x7
x13
x100
x5
x2
x5
ชื่อเสียงยุทธจักร
12%

4

กระทู้

41

โพสต์

1931

เครดิต

ผู้ฝึกยุทธ์

ตำลึงทอง
1340 ก้อน
ตำลึงเงิน
14120 ก้อน
อีแปะ
8432 เหรียญ
ความหิว
375 จุด
เครียด
318 จุด

ความดันโลหิตหูดีฉลาด

STR
0+0
INT
6+0
POL
0+0
Qi
0+0
CHA
0+0
VIT
0+0
โพสต์ 2022-4-21 20:50:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย SuZhongyun เมื่อ 2022-4-21 20:51

แบบฟอร์มการสร้างสถานที่

เมืองที่ตั้งสถานที่: ด่านหูเหลากวน ภูมิภาคกวนจงตะวันตก
ชื่อสถานที่: ลำธารลั่วฉุ่ย
รูปภาพสถานที่:

ประเภทสถานที่: แหล่งน้ำ
เลือกกรอบสี BG: https://i.imgur.com/PPtBFif.png


รายละเอียดสถานที่:
ลำธารสายหนึ่งที่แยกออกมาจากแม่น้ำลั่วเหอ
ไหลลงหล่อเลี้ยงชาวด่านหูเหลากวนและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง
ให้ได้ทำประมงน้ำจืดและกสิกรรมขนาดย่อม
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของฝูงเป็ดแมนดารินสีสันสวยงามอีกด้วยBG พื้นหลัง:https://i.imgur.com/SvJ0x4n.jpg

เส้นคั่น:อื่น ๆ ตกแต่งเพิ่มเติม เสนอมาได้แล้วแต่จะตกแต่งกระทู้:
 1. <div align="center"><font size="3"><style id="catsky" type="text/css"></font></div><div align="center"><font size="3">a:hover{background:url(<a href="http://dl.glitter-graphics.com/pub/1949/1949569uz0q1v92h5.gif" target="_blank"></a>);}</font></div><div align="center"><font size="3">  hr{background-image:url(<a href="http://dl.glitter-graphics.com/pub/1949/1949569uz0q1v92h5.gif" target="_blank"></a>);</style></font></div><div align="center"><font size="3">
 2. </font></div><div align="center"><font size="3"><style type="text/css"> ::-webkit-scrollbar {width: 5px; height: 0px;} ::-webkit-scrollbar-track-piece {background: #ffdedd;} ::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: #ffdedd; border-radius:5px; }</style><style type="text/css">::-webkit-scrollbar{width:8px;}::-webkit-scrollbar-track-piece:decrement{ background:#f7f9e4!important; } ::-webkit-scrollbar-track-piece:increment { background:#94d2d1!important; } ::-webkit-scrollbar-button{ background:#fe86a9!important; height: 00px!important; } ::-webkit-scrollbar-thumb{ background: #f2e8a4!important; border-top:2px solid #0f9d93; border-bottom:2px solid #0f9d93; }  ::-webkit-scrollbar-thumb:hover{ background:#c37cbd!important; border-top:2px solid #fe86a9;  border-radius:5px; border-bottom:2px solid #fe86a9;  border-radius:5px; }</style></font></div><div align="center"><font size="3">
 3. </font></div><div align="center"><font size="3"><style type="text/css"> img{ background:transparent: box-shadow:inset 0 0px 0px none; -webkit-transition: all 0.8s ease-out; -moz-transition: all 0.8s ease-out; transition: all 0.8s ease-out; padding:5px; border:2px none; } img:hover{ box-shadow:inset 210px 0px 1px #ffb2c2,inset -210px 0px 1px #f3edb9;}</style></font></div><div align="center"><font size="3">
 4. </font></div><div align="center"><font size="3">
 5. </font></div><div align="center"><font size="3"><style> img:hover{ -webkit-transition:1s; -webkit-filter: hue-rotate(360deg); -moz-filter: hue-rotate(360deg);  progress; }</style><style></font></div>
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

เพลงประกอบ: https://youtu.be/Er9keKakFbY

แสดงความคิดเห็น

คุณได้รับ 5 EXP โพสต์ 2022-4-22 18:29
โพสต์ 5130 ไบต์และได้รับ 1 EXP!  โพสต์ 2022-4-21 20:50

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1ตำลึงทอง +30 ตำลึงเงิน +100 ชื่อเสียงยุทธจักร +5 ย่อ เหตุผล
Watcher + 30 + 100 + 5

ดูบันทึกคะแนน

←ไอเท็มที่มีอยู่→
x3
x7
x200
x550
x1
โพสต์ 2022-4-22 17:54:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย XuNingTian เมื่อ 2022-4-22 17:58

เมืองที่ตั้งสถานที่:  นอกเมืองหงหนงฝั่งเหนือ กวนจงตะวันตก

ชื่อสถานที่: ระบุชัดเจน จุดพักม้าหงรื่อเฉียน

รูปภาพสถานที่:ผู้ดูแล สวิน คง
อุปนิสัย รักงานบริการ มีความอดทนมุมานะ นึกถึงระดับการบริการและความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก

ประเภทสถานที่: จุดพักม้า

เลือกกรอบสี BG: https://i.imgur.com/8jdyGx7.png

รายละเอียดสถานที่:

จุดพักม้าประจำเมืองหงหนง เป้นจุดพักม้าที่ค่อนข้างเล็กกว่าเมืองลั่วหยางที่อยู่ทางตะวันออก
แต่เป็นเมืองที่มีเส้นทางเดินถึง 4 เส้นทางไปยังภูมิภาคต่างๆ จึงมีรถม้าค่อนข้างชุกชมตลอดเวลา
ถึงเป็นจุดพักม้าเมืองเล็กๆ แต่มีรถม้าเยอะเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการม้าและไปของผู้โดยสารจากภูมิภาคต่างๆ
มีคิวรถม้าพร้อมให้บริการขนส่งมวลชนตลอดวันและคืน

BG พื้นหลัง: ไม่มี

เส้นคั่น:แสดงความคิดเห็น

คุณได้รับ 5 EXP โพสต์ 2022-4-22 18:39
โพสต์ 3282 ไบต์และได้รับ 1 EXP!  โพสต์ 2022-4-22 17:54

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1ตำลึงทอง +30 ตำลึงเงิน +100 ชื่อเสียงยุทธจักร +5 ย่อ เหตุผล
Watcher + 30 + 100 + 5

ดูบันทึกคะแนน

←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
หมวกไผ่ผ้าคลุมดำ
ชุดชาวยุทธ์
วิชาไต่กำแพง
ม้าโกคูรยอ
กำหนดลมหายใจ
จอบเล็ก
กลยุทธ์เล่ออี้
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x44
x9
x1
x3
x10
x10
x7
x14
x5
x3
x9
x9
x17
x6
x9
x7
x7
x50
x50
x3
x6
x7
x19
x7
x15
x38
x17
x7
x20
x11
x6
x22
x2
x20
x3
x59
x9
x5
x17
x15
x19
x19
x5
x50
x8
x17
x11
x50
x8
x10
x160
x150
x11
x12
x21
x1
x5
x4
x14
x93
x2
x4
x4
x4
x10
x4
x4
x72
x10
x16
x9
x29
x14
x21
x17
x92
x27
x7
x16
x95
x88
x113
x20
x10
x10
x20
x10
x10
x50
x58
x223
x58
x25
x5
x1
x7
โพสต์ 2022-4-24 12:39:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ชื่อสถานที่ : ทุ่งหญ้าเชียนผู่

เมือง : นอกด่านหานกู่กวน


 1. <div align="center" style="list-style-type: none;">
 2. <style>

 3. @font-face {
 4.     font-family: FCActiveRegular;
 5.     src: url('https://ยุทธจักร.com/Font/FCActiveRegular.eot');
 6.     src: url('https://ยุทธจักร.com/Font/FCActiveRegular.woff') format('woff'),
 7.            url('https://ยุทธจักร.com/Font/FCActiveRegular.ttf') format('truetype');
 8. }

 9. </style>


 10. <style>
 11. #boxชื่อตัวแปร1 {
 12. border: 5px #FFFFFF double;
 13. border-radius: 30px;
 14. padding: 10px;
 15. box-shadow: #1a85d1 0px 0px 1em;
 16. background-image: url("https://i.imgur.com/tPHzd4A.png");}
 17. </style>

 18. <div id="boxชื่อตัวแปร1">
 19.      <p>
 20.           <marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%">
 21.           <marquee direction="right" behavior="alternate"> 22.                <div align="center" style="text-align: start; list-style-type: none;"><font size="7" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular" color="#ffffff"><span style="text-shadow: #1a85d1 0px 0px 0.7px, #1a85d1 0px 0px 25px, #1a85d1 0px 0px 10px;">ทุ่งหญ้าเชียนผู่</span></font></div></marquee></marquee></p><br><img src="https://i.imgur.com/ce95P7o.png" width="250" _height="180" border="0"> <br><br><div style="text-align: center;"><img src="https://i.imgur.com/PPiZGcA.png" width="700" _height="450" border="0"></div>


 23. <font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular"><span style="text-shadow: #1a85d1 0px 0px 0.7px, #1a85d1 0px 0px 25px,#1a85d1 0px 0px 10px;">

 24. <br><font color="#ffffff">
 25. นอกด่านหานกู่กวนมีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่โอบล้อมโดยรอบ ยามท้องฟ้าโปร่งอากาสแจ่มใสลำต้นพริ้วไหวเขียวขจี<br>อาศัยกระแสลมสดชื่นนับเป็นอีกสถานที่ผู้สัญจรนิยมแวะพักระหว่างการเดินทาง<br>นอกจากเหล่าสัตว์ตระกูลขุดโพรงแล้วหากถูกฤดูกาลอาจโชคดีพบฝูงอาชาป่าห้อทะยานผ่านและจับกลุ่มกินหญ้า<br> ยังความแตกต่างกันมากระหว่างอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืน หากถึงช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัดและฤดูหนาวจะหนาวจัด<br> บ้างมีคำเล่าว่าเหตุที่ต้นไม้ใบหน้าเหล่านี้งามตานักก็เป็นเพราะในอดีตบริเวณนี้คือสมรภูมิอันดุเดือด<br>ข้างใต้นั้นมีร่างของนักรบมากมายในช่วงชีงความเป็นใหญ่สิ้นชื่อกลายเป็นสารอาหารให้แก่พื้นดิน</font><font color="#ffffff"><br></font><img src="https://i.imgur.com/ce95P7o.png" width="319" _height="176" border="0"><font color="#ffffff"><br></font><br>


 26. <style type="text/css">BODY{background:url("https://i.imgur.com/gAeHGUX.jpg%22); background-attachment:fixed; %7D</style><style type="text/css">.head1 {background-color:#51351e;}.head2 {background-color:#51351e;}</style>


 27. </span></font></div><font size="5" ;="" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" face="FCActiveRegular">
 28. </font></div>


 29. <style name="captain" type="text/css">img { filter: alpha
 30. (opacity=100); opacity:1.0;}img:hover { -webkit-filter: saturate(5); filter: saturate(5); } img {-webkit-transition:0.7s; -moz-transition:0.7s;
 31. -o-transition:0.7s;} </style>
 32. [postbg]bg82.jpg[/postbg]</span></font></div></div>
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแสดงความคิดเห็น

โพสต์ 4499 ไบต์และได้รับ 1 EXP!  โพสต์ 2022-4-24 12:39

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1ตำลึงทอง +30 ตำลึงเงิน +100 ชื่อเสียงยุทธจักร +5 ย่อ เหตุผล
Watcher + 30 + 100 + 5

ดูบันทึกคะแนน

←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ตลับผงชาด
ชุดผ้าไหม
หมวกไผ่ผ้าคลุมดำ
กำไลเหอเฟิ่ง
คัมภีร์ม่อจื่อ
วิชาไต่กำแพง
กำหนดลมหายใจ
มุกราตรีจิ้งสู่
ม้าโกคูรยอ
กู่เจิงเก้าสาย
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x30
x1
x3
x1
x1
x10
x8
x12
x32
x50
x7
x18
x6
x10
x1
x1
x93
x30
x1
x35
x1
x36
x100
x6
x9
x1
x10
x17
x140
x21
x1
x1
x37
x1
x3
x82
x2
x3
x3
x25
x59
x1
x12
x1
x10
x10
x8
x40
x59
x99
x2
x50
x10
x10
x10
x86
x1
x1
x1
x5
x8
x9
x158
x38
x11
x1
x1
x1
x3
x11
x4
x20
x15
x25
x1
x5
x5
x1
x1
x1
x1
x10
x206
x20
x20
x20
x12
x3
x5
x280
x200
x170
x1
x6
x106
x15
x1
x2
x82
x5
x5
x19
x4
x43
x31
x2
x161
x55
x68
x1
x3
x11
x1
x29
x90
x3
x3
x9
x80
x1
x2
x73
x210
x6
x8
x16
x76
x15
x137
x112
x4
x22
x15
x54
x90
x84
x232
x99
x3
x3
x18
x101
x112
x30
x30
x1
x5
x7
x54
x14
x92
x14
x15
x52
x83
x69
x39
x22
x56
x38
x41
x12
x2
x40
x22
x176
x72
x12
x200
x37
x183
x37
x120
x30
x1
x40
x40
x40
x40
x2
x62
x5
x387
x418
x2
x3
x7
โพสต์ 2022-4-24 13:25:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
1

ชื่อสถานที่ - ย่านการค้าถาวอิง

เมืองเหอตง


 1. <style>

 2. #box002 {
 3. border: 6px outset #884d16;
 4. padding: 10px;
 5. box-shadow: #884d16 0px 0px 4em;
 6. background-image: url("https://i.imgur.com/Q0M0p1k.png");
 7. }

 8. </style> 9. <div id="box002">
 10. <p><br></p>
 11. <div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word; color: #444444; font-size:

 12. 14px; list-style-type: none; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;"><br></div><div style="text-align:

 13. center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word;"><font style="padding: 0px; overflow-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word;"> 14. <marquee behavior="alternate" direction="up" width="35%" style=""><marquee direction="rigth" scrollamount="2" behavior="alternate" style=""><div align="center" style="font-size: 14px; margin: 0px; padding: 15px; overflow-wrap: break-word; list-style-type: none;"><span style="text-shadow: rgb(228, 101, 63) 0px 0px 1px, rgb(228, 101, 63) 0px 0px 5px, rgb(228, 101, 63) 0px 0px 10px, rgb(246, 141, 182) 0px 0px 30px;"><br><font color="#000000" face="Mitr"><b>ย่านการค้าถาวอิง</b></span></font></div></marquee></marquee>
 15. <div style="font-family: " browallia="" new";="" text-align:="" center;"=""><font style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap:

 16. break-word;"><font face="Browallia New" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-

 17. word;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><font face="Browallia New" ;="" margin:="" 0px;="" padding:="" 0px;"<span="" style="text-shadow: #debccc 0px 0px

 18. 0.5em;" size="4" color="#8b0000"><mit style=""><i style="">{ เมืองเหอตง }</i></mit></font></font></font></font></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word;"><br><br><img src="static/image/hrline/4.gif" border="0" alt=""><br><br><br><br>


 19. <center style="font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
 20. <style>
 21. #box12 {
 22. width: 658px;
 23. height: 450px;
 24. border: 7px double #faf6dc;
 25. padding: 3px;
 26. box-shadow: #884d16 0px 0px 3em;
 27. background-image: url("https://i.imgur.com/nLznJXz.png");}
 28. </style>

 29. <p></p><div id="box12">
 30. <p><img src="https://i.imgur.com/ejaAh5I.png" width="658" height="450" border="0"></p>
 31. </div>

 32. </center>

 33. <br><br><br>


 34. <center style="">
 35. <style>
 36. #box2 {
 37. width: 510px;
 38. border: 4px double #efae4d;
 39. padding: 10px;
 40. box-shadow: #efae4d 0px 0px 1em;
 41. background-image: url("https://i.imgur.com/jYvCSDE.png");}
 42. </style>

 43. <p></p><div id="box2">
 44. <p><br></p><p><br></p><div><b><font size="6" color="#4e223f"><span style="text-shadow: rgb(136, 77, 22) 1px 3px 5px;"><b style=""><mit style="">【ย่านการค้าถาวอิง】</mit></b></span></font></b></div><div><font color="#8b0000" face="Mitr" size="4">ฉากหน้าแห่งความเจริญของเมืองใหญ่คือย่านเศรษฐกิจที่ไม่มีวันหลับไหล</font></div><div><font color="#8b0000" face="Mitr" size="4">อาคารชุดและตรอกซอยถูกออกแบบมาให้รองรับการหลั่งไหลของนักเดินทางและ </font><font face="Mitr" size="4" color="#008080">ผู้ค้าขาย</font><font color="#8b0000" face="Mitr" size="4"> ที่ยังคงคึกคักอยู่เสมอ</font></div><div><font color="#8b0000" face="Mitr" size="4">ต่างจากเขตเศรษฐกิจทั่วไปตรงที่เมืองเหอตงนี้ยังมีจุดขึ้นสินค้าทางน้ำ</font></div><div><font color="#8b0000" face="Mitr" size="4">บางครั้งยังเป็นที่นิยมในการล่องเรือผ่านคูคลองชมสินค้าตามร้านรวง</font></div><div><br></div>
 45. </div>

 46. </center>


 47. <div style="font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><br><br></div><div style="font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><br><img src="static/image/hrline/4.gif" border="0" alt=""><br><br><br><br></div></font></div>

 48. <blockquote><style name="captain" type="text/css">img { filter: alpha
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


2สถานที่ - จุดพักม้าซือฟานฮั่ว

เมืองเหอตง


 1. <style type="text/css">BODY{background:url("static/image/postbg/4.jpg"); background-attachment:fixed; }</style><style type="text/css">.head1 {background-color:none ;}.head2 {background-color:none ;}</style>
 2. <style>

 3. #boxท่ารถ {
 4.     border: 5px double #397f40;
 5.     border-radius: 30px;
 6.     padding: 10px;
 7.     box-shadow: #397f40 0px 0px 1em;
 8.     background-image: url("https://i.imgur.com/7U8Cbug.png");
 9. }

 10. </style>

 11. <div id="boxท่ารถ"><div style="text-align:

 12. center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word;"><font style="padding: 0px; overflow-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word;"><marquee behavior="alternate" direction="up" width="60%" style=""><marquee direction="right" scrollamount="8" behavior="alternate" style=""><div align="center" style="font-size: 14px; margin: 0px; padding: 10px; overflow-wrap: break-word; list-style-type: none;"><font style="margin: 0px; padding: 10px; overflow-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 20px; overflow-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 20px; overflow-wrap: break-word;"><font size="6" style="margin: 0px; padding: 20px; overflow-wrap: break-word;"><span style="text-shadow: #e05c15 0px 0px 1px, #e05c15 0px 0px 5px, #e05c15 0px 0px 10px, #e05c15 0px 0px 30px;"><b style=""><font face="Times New Roman" style="" color="#ffffff"><pat style=""><br></pat></font></b></span></font></font></font></font></div><div align="center" style="font-size: 14px; margin: 0px; padding: 10px; overflow-wrap: break-word; list-style-type: none;"><font style="margin: 0px; padding: 10px; overflow-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 20px; overflow-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 20px; overflow-wrap: break-word;"><font size="6" style="margin: 0px; padding: 20px; overflow-wrap: break-word;"><span style="text-shadow: #397f40 0px 0px 1px, #397f40 0px 0px 5px, #397f40 0px 0px 10px, #397f40 0px 0px 30px;"><b style=""><font face="Times New Roman" style="" color="#ffffff"> <pat>จุดพักม้าซือฟานฮั่ว</pat></font></b></span></font></font></font></font></div></marquee></marquee>

 13. <br> 14. </font></font></font></font><div style="font-family: " browallia="" new";="" text-align:="" center;"=""><font style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap:

 15. break-word;"><font face="Browallia New" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-

 16. word;" color="#006400">


 17. </font></font></font><div style="text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><font face="Browallia New" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><font face="Browallia New" ;="" margin:="" 0px;="" padding:="" 0px;"<span="" style="text-shadow: #397f40 0px 0px 0.5em;" size="4" color="#006400"><i style=""><cls style="">{ ด่านซื่อสุ่ยกวน }</cls></i></font></font></font></font></div></div></div>


 18. <br><div style="text-align: center;"><img src="https://i.imgur.com/Z3b5gnV.png" width="640" _height="360" border="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#4b0082" face="Kanit" size="4">จุดพักม้าตั้งอยุ่ในด่านแต่มีพร้อมสรรพทั้งรางน้ำและหญ้าสดหญ้าแห้ง</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#4b0082" face="Kanit" size="4">เป็นสถานีปลายทางของพ่อค้าคาราวานหรือนักเดินทาง รอบๆ กันนั้นยังมีโกดังสินค้า</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#4b0082" face="Kanit" size="4">ที่พักชั้นรองราคาประหยัดเปิดให้บริการ ด้านอาหารและเครื่องดื่มจัดว่ารสชาติพอใช้ได้</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#4b0082" face="Kanit" size="4">หนึ่งในสาขาของขนส่งมวลชนแดนฮั่น หากต้องการม้าก็มีให้บริการผลัดเปลี่ยนเช่นกัน</font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(1, 139, 149);"><font color="#444444" face="Browallia New"><font face="Browallia New"><font size="4"><span style="text-shadow: #397f40 0px 0px 1px, #397f40 0px 0px 10px, #397f40 0px 0px 15px, #397f40 0px 0px 20px;"><b style="color: rgb(255, 255, 255);"><cls><br></cls></b></span></font></font></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><img src="static/image/hrline/4.gif" border="0" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Kanit;"><font size="3" style="" color="#000000">ชื่อกิจการ : จุดพักม้าซือฟานฮั่ว</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Kanit" size="3" color="#000000">เจ้าของกิจการ : ปัน ฮั่ว</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Kanit" size="3" color="#000000">เปิดทำการตลอดวันและคืน</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Kanit" size="3" color="#000000">ประเภทกิจการ : บริการที่พักราคาถูก บริการเปลี่ยนม้า ถ่ายโอนสินค้าเข้าโกดัง</font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br><br></div><font><center style="font-family: " browallia="" new";="" font-size:="" x-large;"=""><center style=""><center><br></center><center><br></center></center></center></font></div>

 19. <style name="captain" type="text/css">
 20. img {border-radius: 8px;}</style><style name="captain" type="text/css">
 21. img {border-radius: 8px;}

 22. img { filter: alpha
 23. (opacity=100); opacity:1.0;}img:hover { filter: alpha(opacity=70);
 24. opacity:.7 } img {-webkit-transition:0.7s; -moz-transition:0.7s;
 25. -o-transition:0.7s;}

 26. img:hover{
 27. -webkit-transform:scale(0.9);
 28. transform:scale(0.9);
 29. }
 30. img:hover{
 31. overflow:hidden;
 32. }
 33. img{
 34. -webkit-transform:scale(1.0);
 35. transform:scale(1.0);
 36. -webkit-transition: all 1.0s ease;
 37. transition: all 1.0s ease;
 38. }</style> 39. </div>


 40. <style name="captain" type="text/css">img { filter: alpha
 41. (opacity=100); opacity:1.0;}img:hover { -webkit-filter: saturate(5); filter: saturate(5); } img {-webkit-transition:0.7s; -moz-transition:0.7s;
 42. -o-transition:0.7s;} </style>

 43. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit'); cls {font-family : 'Kanit';}</style>
 44. <style type="text/css">@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Pattaya'); Pat {font-family : 'Pattaya';}</style>

 45. <style type="text/css"> ::-webkit-scrollbar {  width:14px;height:10px;  } ::-webkit-scrollbar-track {  background-color:#f8d272;  } ::-webkit-scrollbar-thumb {  border-radius:5px; background-color:#397f40
 46. ; } </style>

 47. [postbg]4.jpg[/postbg]
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแสดงความคิดเห็น

โพสต์ 12908 ไบต์และได้รับ 10 EXP!  โพสต์ 2022-4-24 13:25

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1ตำลึงทอง +60 ตำลึงเงิน +200 ชื่อเสียงยุทธจักร +10 ย่อ เหตุผล
Watcher + 60 + 200 + 10

ดูบันทึกคะแนน

←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ตลับผงชาด
ชุดผ้าไหม
หมวกไผ่ผ้าคลุมดำ
กำไลเหอเฟิ่ง
คัมภีร์ม่อจื่อ
วิชาไต่กำแพง
กำหนดลมหายใจ
มุกราตรีจิ้งสู่
ม้าโกคูรยอ
กู่เจิงเก้าสาย
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x30
x1
x3
x1