Watcher โพสต์ 2022-5-1 14:18:20

[คำอธิบายสำนักในยุทธจักรพอสังเขป]


<div align="center" style="list-style-type: none;">

<style>
#box01 {
border: 0px solid;
padding: 10px;
box-shadow: #fe9267 1px 1px 1em;
background-image: url("https://i.imgur.com/9j3YzFD.png");}
</style>

<style>
#box02 {
    width: 900px;
    border: 4px double #fe9267;
    padding: 15px;
    box-shadow: #fe9267 2px 2px 1em;
    background-image: url("https://i.imgur.com/9j3YzFD.png");}
</style>


<style>
#box03 {
    width: 600px;
    border: 4px double #54edcc;
    padding: 15px;
    box-shadow: #54edcc 2px 2px 1em;
    background-image: url("https://i.imgur.com/9j3YzFD.png");}
</style>   


<div id="box01">
   <p>
      
<br>

<font face="Kanit"><font size="6" color="#ffffff"><span style="text-shadow: #f9a590 1px 3px 5px;"><b style=""><mit style="">
【คำอธิบายสำนักในยุทธจักรพอสังเขป


】</mit></b></span></font></font></p>

<br>


<div id="box02">
   <p>


<font face="Kanit"><font size="3"><font color="LemonChiffon">
<br>

<img src="https://i.imgur.com/YaGpczY.png" border="0" alt="" style="max-width:400px">
<br><br>

กระทู้นี้จะเป็นการอธิบายสำนักในยุทธจักร ณ ปัจจุบันที่ผู้เล่นทุกคนจะได้สัมผัส<br>
โดยมีทั้งสำนักที่สามารถเข้าร่วมได้และไม่สามารถเข้าร่วมได้ แบ่งฝั่งดังต่อไปนี้<br><br>

<b><font size="5">[สำนักใหญ่ในยุทธจักร]</font></b><br>
<i><font color="PaleGreen">*ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้ 1 สำนักเท่านั้น*</font></i><br><br>

<b><u>สำนักฝ่ายธรรมะ</u></b><br>
</font></font></font></p><div align="left"><font face="Kanit"><font size="3"><font color="LemonChiffon">
<p style="text-indent: 2.5em;">
<b>(1) สำนักเส้าหลิน</b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b><font color="PaleGreen">สำนักสามารถเข้าร่วมได้</font></b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"> หนึ่งในสำนักหลักที่เป็นต้นกำเนิดของวิชาต่าง ๆ มากมายในยุทธภพ ดังคำกล่าวว่า เส้าหลิน คือ ต้นกำเนิดรากฐานสำนักอื่น ๆ ใช่แล้ว พวกเขาเป็นแก่นแท้ของวิชาขอเพียงรู้วิชาเส้าหลิน ย่อมสามารถพัฒนาวรยุทธ์และวิชาอื่น ๆ ได้โดยง่ายกว่าสำนักอื่น ทั้งฝ่ายอธรรม ธรรมะ ก็ล้วนมีแก่นรากวิชากำเนิดจากเส้าหลิน อีกทั้งแม้เส้าหลินไม่ได้มียอดฝีมือเหมือนเช่นอดีต แต่พวกเขาก็กำลังบ่มเพาะฝึกฝนศิษย์รุ่นใหม่มาสร้างชื่อแก่สำนัก<br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b>จุดเด่น:</b> ร่างกายถึกแข็งแรงกว่าคนทั่วไป และ มีความนับหน้าถือตาจากสำนักอื่นทั้งธรรมะและอธรรม รวมถึงราชสำนัก
<br><br>

<b>(2) สำนักหัวซาน</b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b><font color="PaleGreen">สำนักสามารถเข้าร่วมได้</font></b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"> วิญญูชนกระบี่ จิตวิญญาณกระบี่รวมเป็นหนึ่ง หากถามหายอดสำนักผู้ช่ำชองเพลงกระบี่ย่อมไม่มีใครเทียบชั้นหัวซานได้ เป็นเอกหนึ่งในสำนักที่เป็นเซียนกระบี่โดยแท้จริง ธรรมะ อธรรมล้วนเกรงขามหากต้องปะมือกับเพลงกระบี่หัวซาน สำนักหัวซานเน้นวิถีชีวิตเรียบง่าย รักใคร่ปรองดองกันภายในสำนัก ร่วมแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกันและกัน และเป็นหนึ่งในสำนักที่วางตัวเป็นกลางไม่ตั้งศัตรูกับราชสำนัก<br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b>จุดเด่น:</b> เพลงกระบี่ล้ำเลิศในยุทธภพ หาผู้ใดทัดเทียม
<br><br>

<b>(3) สำนักวังน้ำทิพย์</b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b><font color="PaleGreen">สำนักสามารถเข้าร่วมได้</font></b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"> สำนักสตรีล้วน หากพูดถึงเส้าหลินบุรุษล้วน วังน้ำทิพย์ก็เช่นเดียวกันที่มีศิษย์หญิงล้วน วังน้ำทิพย์ก่อตั้งขึ้นหลังเส้าหลินไม่กี่ปี พวกเขาใช้สุสานอดีตพระชายาฉินสื่อหวงตี้เป็นที่ตั้งสำนัก ทางเข้าสำนักจะต้องว่ายน้ำผ่านค่ายกลวารีเข้าสำนัก โดยกุญแจเปิดประตู 4 บานจะอยู่กระจายทั่วค่ายกลวารี หากผู้ใดที่มิได้ฝึกฝนวิชาสำนักจะยากต่อการดำน้ำเป็นเวลานาน หลังราชวงศ์จิ้นรวมแผ่นดิน สำนักวังน้ำทิพย์ก็เป็นอีกสำนักที่วางตัวเป็นกลาวระหว่างยุทธจักรกับราชสำนัก ทำให้พวกเขายังคงรักษาชื่อเสียงสำนักธรรมะไว้ได้<br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b>จุดเด่น:</b> สายน้ำเปรียบดั่งชีวิต มีทักษะดำน้ำได้เป็นเวลานานกว่าคนทั่วไปหลายชั่วโมง
<br><br>

<b>(4) สำนักคุนหลุน</b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b><font color="PaleGreen">สำนักสามารถเข้าร่วมได้</font></b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"> สำนักที่ดำเนินวิถีบำเพ็ญเซียนตามหลักลัทธิเต๋า อีกทั้งเพราะที่ตั้งพวกเขาอยู่ไกลจากแผ่นดินใหญ่ภาคกลางมากโข ทำให้พวกเขาไม่ต้องตัดสินใจเลือก แต่พวกเขาก็อยู่เป็นไม่สร้างความบาดหมางให้ราชสำนักยามมาจงหยวน แต่ก็ยังช่วยเหลือผู้คนเหมือนเช่นเส้าหลินและวังน้ำทิพย์ <br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b>จุดเด่น:</b> กำลังภายในลึกล้ำ จิตสงบท่ามกลางมหาสมุทรแปรปรวน เสียงดนตรีผ่อนปรนใจ
<br><br>


<b>(5) สำนักสกุลถัง</b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b><font color="PaleGreen">สำนักสามารถเข้าร่วมได้</font></b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"> หากพูดถึงสำนักที่ช่ำชองการปรุงยาพิษและอาวุธลับ ย่อมไม่พ้นสกุลถัง หรือ สำนักถังเหมิน คนสกุลถังนิยมใส่ชุดสีดำเพื่อความสะดวกในการแฝงกาย พวกเขามักถูกขนานนามว่า นักฆ่าแห่งยุทธจักร การลอบเร้น และทำร้ายผู้คนด้วยยาพิษที่ปรุงขึ้นย่อมไม่พ้นสกุลถัง หากพูดถึงนักฆ่า มือสังหาร อาวุธลับ ยาพิษ ไม่มีสำนักใดในยุทธจักรสามารถเทียบเคียงพวกเขาได้ ทั้งอธรรม ธรรมะต่างยกให้สกุลถัง อีกทั้งพวกเขายังถือเป็นสำนักฝ่ายธรรมะ เนื่องด้วยทำงานให้เฉิงตูหวางแห่งปาสู่ <br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b>จุดเด่น:</b> จ้าวแห่งอาวุธลับและช่ำชองศาสตร์แห่งพิษหนึ่งในไต้หล้า
<br><br>


static/image/hrline/11.gif

<br><br>

<b><u>สำนักฝ่ายอธรรม</u></b><br>
</p></font></font></font><div align="left"><font face="Kanit"><font size="3"><font color="LemonChiffon">

<p style="text-indent: 2.5em;">
<b>(1) พรรคเบญจพิษ</b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b><font color="PaleGreen">สำนักสามารถเข้าร่วมได้</font></b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"> หนึ่งในสำนักฝ่ายอธรรมที่ทำทุกวิถีทางเพื่อผลประโยชน์ตนเอง ไร้ผลประโยชน์ไม่กระทำ และมีความรู้ในเรื่องสมุนไพรพิษ แม้การปรุงยาพิษจะมิอาจสู้สกุลถังได้ แต่พวกเขาเบญจพิษก็รู้จักใช้สมุนไพรป่าที่เป็นพิษและเคล็ดวิชาที่เกื้อหนุนปกป้องตนเองจากพิษ อีกทั้งนอกจากทำเพื่อผลประโยชน์ ความเห็นแก่ตัวแล้ว พวกเขายังเชิดชูประมุขพรรคประดุจบิดา เพื่อสนับสนุนประมุขพรรคทำการใหญ่สำเร็จแม้นสละชีวิตก็ยอม<br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b>จุดเด่น:</b> พิษใด ๆ ในไต้หล้า เราเบญจพิษล้วนขจัดได้
<br><br>


</p><p style="text-indent: 2.5em;">
<b>(2) พรรคกระยาจก</b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b><font color="PaleGreen">สำนักสามารถเข้าร่วมได้</font></b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"> จากธรรมะร่วงหล่นตกต่ำสู่อธรรม แม้นจะถูกคนในไต้หล้าต่อว่าเป็นพรรคมาร แต่อุดมการณ์ของพวกเขาชาวพรรคกระยาจกก็มิอาจสั่นคลอน ยังคงช่วยเหลือชาวบ้านที่ไร้ปากไร้เสียง เดือดร้อนจากเภทภัยต่าง ๆ โดยไม่แสวงผลประโยชน์ใด ๆ ต่อให้ต้องหลบหนีการตามล่ากวาดล้างของราชสำนักพวกเขาก็ไม่ละทิ้งอุดมการณ์หลายร้อยปีของพรรคที่สืบมาหลายชั่วอายุคน<br>
</p></font></font></font><p style="text-indent: 2.5em;"><font face="Kanit"><font size="3"><font color="LemonChiffon"><b>จุดเด่น:</b> สำนักสายข่าวกรองอันดับหนึ่งในไต้หล้า ดั่งคำกล่าว ไม่มีข่าวใดเล็ดลอดสายตาเหล่าขอทานทั่วแผ่นดิน
<br><br>

<p style="text-indent: 2.5em;">
<b>(3) สำนักเม้งก่า</b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b><font color="PaleGreen">สำนักสามารถเข้าร่วมได้</font></b><br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"> หนึ่งในสำนักที่ถูกคนทั่วหล้ามองเป็นพรรคมารเช่นเดียวกับพรรคกระยาจก แต่แตกต่างกันเพราะบางคนกระทำการตามอำเภอใจ หากใครมาดูหมิ่นคนในสำนักก็จะโดนคนอื่น ๆ ทรมานแสนสาหัส อย่าง ผู้ที่ได้ฉายามารค้างคาว หนึ่งในศิษย์เม้งก่า เลือกดูดเลือดฝึกฝนวิชาแขนงตนเองโดยเลือกหญิงสาวดรุณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอริศัตรูอย่างไม่แยแสคำครหา ชาวเม้งก่ามีระเบียบวินัยขึ้นชื่อเรื่องความเคร่งครัดในกฎระเบียบกองทัพพวกเขาได้แบ่งสังกัดเป็นกองธงทั้งห้าและกองธงยิบย่อยมากมายในการดูแลศิษย์ในสำนัก <br>
</p><p style="text-indent: 2.5em;"><b>จุดเด่น:</b> ระเบียบวินัยภายในสำนักเป็นหนึ่งในหล้า เชิดชูเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ คำสั่งเจ้าสำนักประดุจประกาศิต อิสระเสรี อยากทำอะไรก็ทำเรื่องของเรา ไม่แยแสยุทธจักร
<br><br></font></font></font></p></div><font face="Kanit"><font size="3"><font color="LemonChiffon">


<br><br>

</font></font></font>
<p></p></div><br></div>
<br>
</div></div>

Watcher โพสต์ 2022-5-1 16:34:09


<div align="center" style="list-style-type: none;">

<style>
#box01 {
border: 0px solid;
padding: 10px;
box-shadow: #fe9267 1px 1px 1em;
background-image: url("https://i.imgur.com/9j3YzFD.png");}
</style>

<style>
#box02 {
    width: 900px;
    border: 4px double #fe9267;
    padding: 15px;
    box-shadow: #fe9267 2px 2px 1em;
    background-image: url("https://i.imgur.com/9j3YzFD.png");}
</style>


<style>
#box03 {
    width: 600px;
    border: 4px double #54edcc;
    padding: 15px;
    box-shadow: #54edcc 2px 2px 1em;
    background-image: url("https://i.imgur.com/9j3YzFD.png");}
</style>   


<div id="box01">
   <p>
      
<br></p><div id="box02">
   <p>


<font face="Kanit"><font size="3"><font color="LemonChiffon">
<br>

https://i.imgur.com/6MoBXQS.png
<br><br>


<b><font size="6">[พรรคพิรุณมายา]</font></b><br><br>
</font></font></font></p><div align="left"><font face="Kanit"><font size="3"><font color="LemonChiffon">
<p style="text-indent: 2.5em;">
พรรคพิรุณมายาไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าก่อตั้งโดยผู้ใด บ้างก็ว่าผู้เฒ่าเสียผมสีเงินลึกลับที่จู่ ๆ ก็ปรากฎตัวผงาดในยุทธจักรสร้างความโหดเหี้ยมต่อสูงชน บ้างก็ว่าก่อตั้งโดยเชื้อสายตระกูลเฉาที่โดนซือหม่าหักหลังล้มล้างราชสำนัก
<p style="text-indent: 2.5em;"> ซึ่งไม่มีผู้ใดเคยเห็นใบหน้าประมุขเลยแม้แต่ครั้งเดียว ด้วยเขามักสวมใส่หน้ากากยักษาปกปิดตัวตนตลอดเวลาแม้แต่ลูกศิษย์ในพรรคก็ยังไม่เคยเห็นใบหน้า นอกจาก 5 เสาหลักแห่งผู้คุมกฎที่เคยเห็นใบหน้าประมุขเท่านั้น <br>
<p style="text-indent: 2.5em;"> มีเสียงเล่าลือกันว่าพรรคพิรุณมายาปรากฎขึ้นมาในสมัย <b>[ไท่คาง ปีที่ 1 (ค.ศ.280)]</b> เมื่อ 11 ปีก่อนจากเหตุการณ์ปัจจุบัน (291) การเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของพรรคพิรุณมายาสร้างความเกรงกลัวชาวบ้านทั่วยุทธภพและพรรคพิรุณมายาได้แทรกแชงกิจการการเมืองราชสำนักจิ้นผ่านมือหยางจุน ทำให้พวกเขาได้รับความสะดวกสบายหลายอย่าง เพื่อบ่อนทำลายราชสำนักจิ้นอันเน่าเฟะและเชิดชูประมุขเป็นจักรพรรดิแห่งแผ่นดินแทน<br><br>

** ไม่สามารถเข้าร่วมได้ **<br><br>


</p></font></font></font></div><font face="Kanit"><font size="3"><font color="LemonChiffon"></font></font></font><p></p></div><font face="Kanit"><font size="3"><font color="LemonChiffon">


<br><br>

</font></font></font>
<p></p></div><br></div>
<br>
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: [คำอธิบายสำนักในยุทธจักรพอสังเขป]