Watcher โพสต์ 2022-5-25 20:07:35

[ระบบทายาท]

https://i.imgur.com/l3UjQea.png
[การเลี้ยงดูทายาท]
1) ทายาทจะเกิดขึ้นมาเมื่อคุณโรลเพลย์เข้าคัทซีนโรแมนติกกับคู่สมรสหรือเพศตรงข้าม โดยหากจะไม่เกิดขึ้นในครั้งเดียว ยกเว้นคุณมีลักษณะนิสัยที่ส่งผลการมีบุตรง่าย* โปรดระวังทายาทที่เกิดขึ้นหากไม่ใช่ลูกคุณเสมอไป *
2) เมื่อถึงวันครบกำหนดคลอด จะไม่มีการจับจองภาพใด ๆ หรือ เขียนประวัติลูก ด้วยพวกเขาจะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและพบเจอไม่มีเด็กแรกเกิดที่ไหนมีลักษณะนิสัยตั้งแต่เกิดหรือมีปณิธานความฝันใด ๆ หรอกนะโดยข้อมูลลูก ๆ จะถูกนำไปบันทึกใน 'หมวดหมู่ The Codex > ข้อมูลเด็ก' เพื่อแสดงพัฒนาการทายาทของคุณทุก ๆ ครั้งที่พวกเขาได้เรียนรู้
แบบฟอร์มส่งข้อมูลลูกรูปภาพวัยทารกแรกเกิด: (เด็กทารกใส่ชุดจีนโบราณ ตัดต่อหรือวาดภาพได้)ชื่อทางการ:
3) ลักษณะนิสัยหลัก - จะปรากฎตอนอายุดังต่อไปนี้ลักษณะนิสัยหลัก 1 - 6 ปีลักษณะนิสัยหลัก 2 - 9 ปีลักษณะนิสัยหลัก 3 - 14 ปี
static/image/hrline/wu17.png

4) อัตลักษณ์พันธุกรรมที่สืบทอดมาจากพ่อหรือแม่จะปรากฎในวัย 2-8 ปีแล้วแต่บางคน แต่หากเกิน 8 ปีแสดงว่าไม่ได้รับสืบทอด มีโอกาสเกิดขึ้นสูงหรือ เด็กบางคน อาจไม่ได้อัจฉริยะเหมือนพ่อหรือแม่ แต่ลดลงมาระดับ 2 คือ ฉลาด
5) ลักษณะนิสัยหลักของทารกจะได้รับนิสัยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ NPC อาจารย์ ที่คุณมอบหมายให้เลี้ยงดูฝึกฝนลูก (ไม่ต้องโรลเลี้ยง แต่โรลมาหาดูแลได้) และ การโรลเพลย์เลี้ยงดูของคุณเอง กรณีเลี้ยงเอง (จะขึ้นอยู่กับโรลเพลย์ที่ฝึกฝนหรือเอาใจใส่ทั้งหมด จะได้รับการบันทึกไว้ในกระทู้เด็ก)หรือการนำไปให้ Member ด้วยกันเลี้ยงดู (โรลเหมือนแบบเลี้ยงทายาทด้วยตัวเอง)
6) อาจารย์เลี้ยงดูสอนสั่งลูกมีได้สูงสุด 1 คน โปรดเลือกอาจารย์ของลูก ๆ ให้ดี เพราะขึ้นกับพัฒนาการเด็กที่จะเติบโตและลักษณะนิสัย
7) เมื่ออายุ 15 ปี คุณจะได้รับแจ้งจากอาจารย์เพื่อให้มารับลูก โดยต้องส่ง ประวัติ NPC ลูกก่อนเท่านั้น มิเช่นนั้นไม่สามารถรับได้โดยประวัติ NPC ลูกจะต้องสอดคล้องกับลักษณะนิสัยที่ได้รับ และการมอบให้ NPC เป็นอาจารย์เลี้ยงดู ยังส่งผลมีอัตราได้รับโบนัสสเตตัสพิเศษ หรือ บางครั้งอาจได้รับอัตลักษณ์พิเศษ อาทิhttps://i.imgur.com/sev1BEF.pnghttps://i.imgur.com/F78gwbf.png
https://www.mooorp.com/static/image/hrline/wu25.png
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: [ระบบทายาท]