ดู: 595|ตอบกลับ: 1

[ข้อมูลสำนักใหญ่ในยุทธจักร]

[คัดลอกลิงก์]
สำนักเส้าหลิน
แผนที่ปลดล็อก: กวนจง
เส้าหลินถูกก่อตั้งเมื่อรัชสมัยต่อมาหลังจากกำเนิดวัดไป๋หม่า (วัดม้าขาว) ในสมัยการครองราชย์ของหวงตี้ [ฮั่นจางตี้]
ได้มีพระโพธิธรรมเถระท่านหนึ่งเดินทางมาจากชมพูทวีปเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนอีกแขนง คือ นิกายเซน เขาได้ช่วยเหลือฮั่นจางตี้
ตอนที่พระองค์เสด็จประพาสป่าตกในอันตราย วรยุทธ์ลึกล้ำและพิสดารของพระทิเบตทำให้เป็นที่สนใจของจักรพรรดิ
หวงตี้จึงเชิญหลวงจีนผู้นั้นไปแลกเปลี่ยนภูมิความรู้และที่มาที่ไปอย่างสนใจ จนเห็นชอบและจัดตั้งวัดเส้าหลิน
ที่ทางตะวันตกของลั่วหยาง ยอดเขาเส้าชื่อ ที่เชื่อว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลตามที่หลวงจีนท่านนั้นเลือกทำเล  

สำนักเส้าหลินนับได้ว่าเป็นสำนักที่ ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของกระบวนท่าวิทยายุทธ เพลงหมัดมวย
พลังลมปราณเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งวิชาการต่อสู้และศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮั่นในเวลานั้น
เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาเส้าซื่อ ทางด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน ครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่เกือบทั้งหมดด้วยป่า
หรือ "หลิน" จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ วัดเส้าหลิน ปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งมีนามว่า ต๋าเหลียง ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรก
ทำให้ชื่อเสียงของวัดเส้าหลิน อยู่ในฐานะเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธนิกายเซนในแผ่นดินมังกร และกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น

วิทยายุทธวัดเส้าหลิน เป็นการฝึกฝนและเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายที่ดีที่สุดทางหนึ่งของหลวงจีน
เป็นการฝึกฝนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย เสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา ความมีระเบียบวินัยและคุณธรรม
มีความรุนแรงในการปะทะเป็นอย่างมาก เกิดจากลมปราณภายในร่างกายที่ผ่านการฝึกมาเป็นเวลานาน
และยังเป็นแก่นของวิทยายุทธ์อีกหลายแขนงในยุทธจักรที่่ล้วนถือกำเนิดมาจากเส้าหลิน

เงื่อนไขการเข้าสำนัก
1) มีชื่อเสียง [ชาวบ้าน]
2) ไม่จำกัดชื่อเสียงสถานะ
4) สังกัดไร้สำนักหรือไม่มีสำนัก ในขณะที่เข้าร่วม
6) มีระดับ Lv เริ่มต้น 3 | สเตตัสเริ่มต้น Qi 20+

กำลังภายในประจำสำนัก
- วิชาฌาณสงบ (กำลังภายในพื้นฐาน - ไม่จำกัดสถานะ)
-
วิชาจิ่วเทียนหลง (เก้ามังกรสวรรค์) (กำลังภายในขั้นสูง - ต้องการชื่อเสียงหัวดี)

วรยุทธประจำสำนัก
- วิชาพลองยูไล (วรยุทธ์ขั้นพื้นฐาน)
- วิชาหมัดกรงเล็บมังกร (วรยุทธ์ขั้นสูง)

ค่ายกล
- ค่ายกลอรหันต์ (จำนวนผู้เปิดค่ายกล 5 คน)

วิชาเบ็ดเตล็ด

- บำเพ็ญโพธิสัตว์
(วิชาบำเพ็ญที่ศิษย์เส้าหลินจะใช้ฝึกฝนบำเพ็ญครั้งใหญ่ทุกครั้งที่บรรลุระดับพลังฝีมือ 1 Level จะได้รับ +7 Point
และหากโรลเพลย์บำเพ็ญตบะด้วยได้รับเพิ่มอีก +20 EXP)

ของวิเศษประจำสำนัก
- พระธาตุศักดิ์สิทธิ์องค์ยูไล

สิ่งที่ได้รับหลังเข้าสำนัก
- อัตลักษณ์หัวล้าน
- อุปกรณ์ประเภทสมบัติ: พระธาตุต๋าเหลียง
- อุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย: ชุดศิษย์เส้าหลินการแต่งกาย
ชุดหลวงจีนตำแหน่งในสำนัก
เจ้าสำนัก:
ไต้ซือเสิ่นฉาน
ผู้คุมกฏ (รักษาการณ์เจ้าสำนักได้ หรือเรียกตัวแทนเจ้าสำนัก)
ผู้อาวุโส
ศิษย์ระดับสูง
ศิษย์ทั่วไป
ศิษย์ใหม่กฎระเบียบสำนัก
1) ไม่ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต หากจะทานเนื้อจะต้องซื้อจากผู้อื่น ฝ่าฝืน +15 โทษสำนัก
2) ไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมสำนัก ฝ่าฝืน +35 โทษสำนัก
3) ไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์ สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ฝ่าฝืน +40 โทษสำนัก
4) ไม่ทำผิดศีลห้า ดื่มสุราเมามาย (มอบสุราให้ผู้อื่นไม่นับ) ฝ่าฝืน +20 โทษสำนัก
5) เข้าสำนัก แต่งกายไม่เรียบร้อย +15 โทษสำนัก

* หากโทษสำนักเกิน 100 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ท่านจะถูกขับออกจากสำนัก รวมไปถึงถูกเจ้าสำนักทำลายวรยุทธ์สำนัก *
* โทษสำนักเมื่อถึง 100 ให้ไปนั่งสำนึกผิดที่หอสำนึกผิด เพื่อลดโทษสำนัก ครั้งละ -30 หน่วย *
* ปล่อยสำนักผิดออฟไลน์สำนัก ชั่วโมงละ -5 หน่วย *ทำเหมือนงานออฟไลน์เพียงแต่มาโรลที่หอสำนึกผิด* *

กิจวัตรประจำสำนัก
- กิจกรรมสวดมนต์ / นั่งสมาธิทุกเย็น (ช่วงเวลา 15.00 - 20.00 น.)
รางวัล: +30 EXP , ลดโทษสำนัก -15 , ลดค่าสังหาร -30

- กิจกรรมคัดบทสวด (ช่วงเวลา ทั้งวัน)
รางวัล: +2 Point

- กิจกรรมฝึกฝนประจำวัน (ช่วงเวลา ทั้งวัน)
รางวัล: +10 EXP
รางวัลฝึกต่อเนื่อง 7 วัน(ครั้งเดียว): บรรลุแก่นแท้ของปราณสำนัก เลื่อนระดับจากปกติสู่บรรลุ
ตัวอย่าง  วิชาฌาณสงบ เป็น วิชาฌาณสงบ(*)

- กิจกรรมเทศนาธรรมญาติโยมที่มาวัด (ช่วงเวลา กลางวัน)
รางวัล: +20 EXP , สุ่ม ระหว่างตำลึงทองหรือตำลึงเงิน และ (สุ่ม 5 - 20 ตำลึงทอง) (สุ่ม 20 - 150 ตำลึงเงิน)

- กิจกรรมลาดตระเวนสำนัก (ทำได้วันละ 5 รอบ) (ช่วงเวลา ทั้งวัน)
รางวัล: +10 EXP

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ 14641 ไบต์และได้รับ 13 EXP! [VIP]  โพสต์ 2022-4-26 14:21

ที่อยู่ลิ้งก์: 

โพสต์ 2022-6-23 23:44:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สำนักหัวซาน
แผนที่ปลดล็อก: ส่านซี
ความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดของสำนักหัวซาน ย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก รัชสมัยตอนต้นจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้
เวลานั้นบริเวณโดยรอบหัวซานเต็มไปด้วยเรื่องราวมือกระบี่ในตำนานที่มีชื่อเสียงและได้เข้าช่วยเหลือฮั่นอู่ตี้ในการปราบจราจล
เมื่อครั้งยังเป็นเพียงหวงไท่จื่อ ก้าวเดียวที่เขาอาจหลุดจากตำแหน่งหวงตี้หากพลาดพลั้ง ในการโค่นล้มแผนการเหลียงหวาง
มือกระบี่ผู้นี้นับว่ามีผลงานไม่น้อย อีกทั้งเขายังสืบเชื้อสายแม่ทัพโจวหย่าฟู มีนามว่า [โจวอี้เชียน] หลังหวงไท่จื่อครองราชย์
สถาปนาเป็นจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ ได้ทรงพระราชทานที่ดินเขาหัวซานแก่เจ้าตัว สำนักหัวซานได้ถือกำเนิดขึ้นมานับแต่บัดนั้น
จนกระทั่งปัจจุบัน สำนักหัวซานได้กลายเป็นสำนักธรรมะที่โดดเด่นในยุทธจักร และวรยุทธ์สำนักหัวซานโดยเฉพาะวิชากระบี่
ได้รับการพัฒนามาร้อยกว่าปี จนเป็นชุดวิชากระบี่ขั้นสมบูรณ์ ภายหลังได้รับการพัฒนาจากบรรพบุรุษยอดฝีมือสำนักหัวซานอีกที
ทำให้วิชากระบี่ล้ำเลิศกว่าเดิม สะท้านยุทธจักร ฉะนั้นสำนักหัวซานจึงได้รับขนานนามว่าสำนักกระบี่อันดับหนึ่งในใต้หล้า
เป็นหนึ่งในสำนักกระบี่แห่งห้าขุนเขา ศิษย์สำนักหัวซานแต่ละคนล้วนฝึกวิชากระบี่ขั้นสูงสุด ดังนั้นการเข้าสำนักหัวซาน
จึงมีมาตรฐานค่อนข้างสูง ต้องฝึกฝนวิชากระบี่ให้ได้ระดับหนึ่งถึงจะเข้าร่วมสำนักหัวซานได้
เมื่อเข้าร่วมหัวซานแล้วยังต้องผ่านการทดสอบเจ็ดแท่นกระบี่ ไม่ว่าระดับไหนในสำนักหัวซานก็ต้องฝึกวิชากระบี่ทั้งนั้น

เงื่อนไขการเข้าสำนัก
1) มีชื่อเสียง [ชาวบ้าน]
2) ไม่จำกัดชื่อเสียงสถานะ
4) สังกัดไร้สำนักหรือไม่มีสำนัก ในขณะที่เข้าร่วม
6) มีระดับ Lv เริ่มต้น 15 |
สเตตัสเริ่มต้น ดังนี้
- STR = 15
- INT = 10
- POL = 10
- QI = 15
-VIT = 10

กำลังภายในประจำสำนัก
- เคล็ดโอบธาตุ (กำลังภายในพื้นฐาน - ไม่จำกัดสถานะ)
-
วิชาเทียนหลัวพลังม่วง (กำลังภายในขั้นสูง - ต้องการชื่อเสียงหัวดี หรือ หัวมาร)

วรยุทธประจำสำนัก
- วิชากระบี่หัวซาน (วรยุทธ์ขั้นพื้นฐาน)
- วิชากระบี่
ไวลมคลั่ง (วรยุทธ์ขั้นสูง)

ค่ายกล
- ค่ายกลฟ้าประสานเซียน (จำนวนผู้เปิดค่ายกล 2 คน)

วิชาเบ็ดเตล็ด

- กระบี่เมฆบิน (วิชาที่จะใช้เมื่อพกกล่องกระบี่)
(กระบี่เมฆบิน:มังกรร้องหงส์เหินตามกระบี่ ทะลุเมฆาข้ามหุบเขาเผชิญหน้า ชักกระบี่จากกล่องเตรียมรับมือ มุ่งเป้าไปที่ศัตรู และพาตัวเองเข้าประชิด)
กระบี่เมฆบินเป็นกระบวนท่าพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของสำนักหัวซาน ฝึกฝนโดยการคุมปราณให้มั่น การใช้ชีวิตตามปกติของศิษย์หัวซานมีความเกี่ยวข้องกับ
การฝึกกระบี่อย่างแท้จริง และกระบี่เมฆบินก็เป็นกระบวนท่าที่ที่ศิษย์หัวซานใช้บ่อยที่สุดในการท่องยุทธจักร ใช้กำลังภายในชักกระบี่ใส่เป้าหมาย
จากนั้นใช้ปราณและกล้ามเนื้อ โดยพื้นฐานของปราณและกระบี่ต้องสอดคล้องกัน เมื่อได้ผลต้านทานแล้วจึงลากตัวเองเข้าหาเป้าหมาย

ไอเท็มพกติดตัว (ศิษย์)
- กล่องกระบี่
สำนักหัวซานให้ความสำคัญและเคารพกระบี่มาก ศิษย์สำนักหัวซานทุกคนจะพกกระบี่ไว้คู่กาย ซ่อนในกล่องกระบี่ แขวนไว้ด้านหลัง
เมื่อเจอศัตรูก็สามารถชักกระบี่ออกมาจากกล่องกระบี่ได้ผลลัพธ์อันน่าทึ่ง

ของวิเศษประจำสำนัก
-
กระบี่อิงฟ้า

สิ่งที่ได้รับหลังเข้าสำนัก
- หากหัวทั่วไป สามารถเลือกได้ว่า ปรารถนาหัวชื่อเสียงใด จะได้รับชื่อเสียงนั้นทันทีที่เข้าร่วม [ดี หรือ มาร]
- อุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย: ชุดศิษย์หัวซานการแต่งกายภายในสำนัก
ชุดศิษย์หัวซานตำแหน่งในสำนัก
เจ้าสำนัก:
หวงฝู่ เฟิงซื่อ

ผู้คุมกฏ
[เซียนสุรา วั่น จุ้ยเมิ่ง]
ชอบดื่มสุราเป็นชีวิตจิตใจ หลังจากเหตุการณ์ที่หมู่ตึกกุยหลี ก็ออกจากหมู่ตึกกุยหลี ได้รับคำสมญานามว่า
เป็นผู้มีรสนิยมแห่งแม่น้ำและขุนเขา ลิ้มลองสุราชั้นดีทุกชนิดในใต้หล้า ได้รับคำเชิญจากหวงฝูเฟิงซื่อเจ้าสำนักหัวซานให้เข้าร่วมสำนักหัวซาน
แท้จริงแล้วเป็นความต้องการของจูหวงอิง กลายเป็นเซียนสุราหนึ่งในสองแห่งหัวซาน ตอนเมาสามารถร่ายกระบี่ได้อย่างดีเลิศ

[กระบี่ไร้เงา เฟิง ฉืออิ่ง]
เจ้าหอหญิงแห่งสำนักหัวซาน เฟิงฉืออิ่ง เป็นคนจริงจังกวดขัน ไม่เคยทำงานบกพร่อง ใช้วิชากระบี่ซีหยาง
เป็นวิชากระบี่ปราดเปรียว หลายรูปแบบ กระบวนท่าว่องไว เด็ดเดี่ยว ชุดกระโปรงยาวขาวฟ้า คล่องแคล่ว เก่งกาจ
ดุจเซียนลงมาจุติ รูปลักษณ์สวยงาม

[กระบี่เจ๋อเซียน ไช่ หวาเชา]
เป็นศิษย์พี่ของตู๋กูสง ขณะรบกับตู๋กูสง กระบี่เจ๋อเซียนถูกกระบี่ขวงยงหวงฟันจนหัก และพ่ายให้กับตู๋กูสง
จากนั้นเป็นต้นมาไช่หวาเชาจึงทิ้งกระบี่แล้วฝึกปราณ เพราะหวังว่าจะมีสักวันที่จะต้องรบชนะตู๋กูสง

[กระบี่เทียนตี้ เยวี้ย เฉียน]
เจ้าหอคุณธรรม เมื่อครั้นเกิดความขัดแย้งแยกฝ่าย ฝ่ายกระบี่พ่ายให้กับฝ่ายลมปราณ เยวี้ยจ้งซานผู้คุมกฎฝ่ายกระบี่
จึงเดือดดาลออกจากสำนัก และไม่มีใครพบร่องรอยอีกเลย การหายตัวไปของฝ่ายกระบี่นี้ ทำให้ศิษย์ของฝ่ายกระบี่คิดว่า
จะออกจากสำนักหัวซาน หรือล้มเลิกการฝึกกระบี่ แต่ทว่าเยวี้ยเฉียนคิดว่าเยวี้ยจ้งซานบิดาตนถูกฝ่ายลมปราณสังหารตาย
จึงออกตามหาเบาะแสเป็นเวลา 25 ปี กลับมาพร้อมกับวิชากระบี่เทียนตี้ที่ตนคิดค้นขึ้น
พร้อมกับพิชิตเจ้าหอคุณธรรมคนปัจจุบัน กลายเป็นเจ้าหอคนที่สาม

ผู้อาวุโส
[เฮิ่นเทียนจุน สิง จินเข่อ]
หลังจากเหตุการณ์ 1 ใน 3 ก๊กที่มีอิทธิพลแตกก๊กแรก [ยังไม่ระบุว่าก๊กใด] โดนสกุลซือหม่าทำลาย มั่วอู๋ฉิงได้ช่วยชีวิตไว้จึงรอดตาย
และอดีตเจ้าสำนักหัวซานได้รับไปเลี้ยงที่หัวซาน เนื่องจากมีวิชาเทพเฮิ่นเทียนติดตัว อดีตเจ้าสำนักหัวซานคนก่อนจึงคิดต้นวิชากระบี่ใหม่
ให้เหมาะสมกับวิชาเทพเฮิ่นเทียน ก็คือวิชากระบี่เฮิ่นเทียน วิชาเทพเฮิ่นเทียนค่อย ๆ สลาย แปรเปลี่ยนเป็นวิชากระบี่เฮิ่นเทียน

[กระบี่กุยหลี จูเก๋ออิ๋น]
หลังจากเหตุการณ์ที่หมู่ตึกกุยหลีก็ได้อาศัยอยู่กับเสิ่นเสี่ยวหลัน จากนั้นก็เข้าสำนักหัวซานพร้อมกับวั่นจุ้ยเมิ่ง
จูเก๋อเหยามอบกระบี่กุยหลีให้กับจูเก๋ออิ๋น เพราะหวังว่าจูเก๋ออิ๋นจะเรียนรู้วิชากระบี่กุยหลีได้ที่สำนักหัวซาน

[ขวงยงหวง ตู๋กูสง]
เคยเป็นจ้าวหอเจ๋อเซียน เพราะเป็นคนมีพรสวรรค์ เมื่ออายุ 14 ปี ก็ผลิตกระบี่ขวงยงขึ้นมา ซึ่งเทคนิคการผลิตกระบี่
เหนือขั้นกว่าปรมาจารย์ผลิตกระบี่ เป็นผู้ที่ไม่เคยแพ้ในเวทีประลองยุทธ์หัวซาน และขนานนามกระบี่ขวงยงให้เป็นกระบี่แห่งราชันย์
ตนเรียกขวงยงหวง ในช่วงที่ท่องยุทธจักร บังเอิญพบจางยั่วจื่อ บุตรีบุญธรรมของฉีหวาง (ซือหม่าจ่ง)
จากนั้นก็ได้ข่าวว่าจางยั่วจื่อถูกกักบริเวณเพราะละเมิดคำสั่งหวางที่แอบคบหาตน ด้วยจางยั่วจื่อมีคู่หมายที่ฉีหวางหมั้นหมายไว้ให้แล้ว
เขาจึงพกกระบี่ขวงยงไปรบกับฉีหวางที่จวน ได้ประชันกับกระบี่เหล็กนิลของฉีหวางซือหม่าจ่ง ทั้งคู่ไม่มีใครยอมใคร
จนในที่สุดหวงฝูเฟิงซื่อ , เฟิงฉืออิ่ง , ไช่หวาเชา และ เยวี้ยเฉียน ทราบเรื่องว่าตู๋กูสงวู่วามจึงเร่งมาช่วยจับกุมไว้ได้
กระบี่เจ๋อเซียนในตำนานแห่งหอเจ๋อเซียนก็ถูกกระบี่ขวงยงตัดขาด ส่วนตู๋กูสงถูกส่งให้ไปเฝ้าสุสานกระบี่และกระบี่ขวงยงก็ถูกผนึกด้วยเช่นกัน

ศิษย์เอก

[เซียนสุราน้อย คง เก่อหมิง]
1 ใน 3 ศิษย์เอกแห่งสำนักหัวซาน เก่อหมิงเติบโตขึ้นมาภายในสำนักตั้งแต่ยังเล็ก เป็นศิษย์สายตรงเจ้าสำนักหวงฝูเฟิงซื่อ
อีกทั้งยังได้รับความเอ็นดูและฝึกฝนจากผู้คุมกฎวั่นจุ้ยเมิ่ง จนคนในหัวซานต่างเรียกเขาว่า เซียนสุราน้อย
ด้วยอุปนิสัยชอบสุราไม่แพ้ผู้คุมกฎวั่ง

[กระบี่ไร้ใจ หลี่ หยุนเหอ]
นักกระบี่หนุ่มสุดหล่อ ชอบโปรยเสน่ห์ให้หญิงสาว ชอบใช้นามแฝงเช่น หลี่ซานเหอ ซื่อจิ่งจง

แขกพำนักพิเศษ
[เซียนหลันหลิง เสิ่นเสี่ยวหลัน]
หลังจากเหตุการณ์ที่หมู่ตึกกุยหลีก็เป็นคู่รักจูเก๋ออิ๋น และเข้าร่วมหัวซานด้วยกัน ได้รับฉายาว่าเซียนหลันหลิง

[เซียนเทียนอี หวงฝู รั่วอี]
ลูกสาวบุญธรรมเจ้าสำนัก ชอบร้องเพลง เสียงไพเราะ เป็นคุณหนูเจ้าอารมณ์
ชอบหลี่หยุนเหอที่เป็นคนไร้เดียงสา อารมณ์ดีและเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น ชุดกระโปรงยาวสีเขียวคลุมด้วยผ้าชีฟองบาง
ผมยาวสลวยเป็นธรรมชาติ

[เซียนสราญรมย์ มั่ว อู๋ฉิง]
เป็นภรรยาสิงจินเข่อ เดิมทีเป็นธิดาเทพแห่งสราญรมย์ หลังจากพรรคสราญรมย์ล่มสลาย จึงพาสิงจินเข่อมาเข้าร่วมหัวซาน
จากนั้นก็พำนักที่นี่มาโดยตลอด

ศิษย์ขั้นสูง
ศิษย์ทั่วไป
ศิษย์ใหม่กฎระเบียบสำนัก
(1) ไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์ สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ฝ่าฝืน +40 โทษสำนัก
2) ไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมสำนัก ฝ่าฝืน +35 โทษสำนัก
(3) ไม่สังหาร/ทำร้ายศิษย์ร่วมสำนัก ฝ่าฝืน +35 โทษสำนัก
(4) เข้าสำนัก แต่งกายไม่เรียบร้อย +15 โทษสำนัก

* หากโทษสำนักเกิน 100 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ท่านจะถูกขับออกจากสำนัก รวมไปถึงถูกเจ้าสำนักทำลายวรยุทธ์สำนัก *
* โทษสำนักเมื่อถึง 100 ให้ไปนั่งสำนึกผิดที่หอสำนึกผิด เพื่อลดโทษสำนัก ครั้งละ -30 หน่วย *
* ปล่อยสำนักผิดออฟไลน์สำนัก ชั่วโมงละ -5 หน่วย *ทำเหมือนงานออฟไลน์เพียงแต่มาโรลที่หอสำนึกผิด* *

กิจวัตรประจำสำนัก

ยังไม่อัพเดท
แสดงความคิดเห็น

โพสต์ 29037 ไบต์และได้รับ 28 EXP! [VIP]  โพสต์ 2022-6-23 23:44
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x1
x2
x10
x787
x496
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน Sign in with facebook

รายละเอียดเครดิต

เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้ 🍪 เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)

ข้อความล้วน|

Copyright © 2001-2012 | Legend of Wuxia   สงวนลิขสิทธิ์ | GMT+7, 2023-10-1 02:51

ขึ้นไปด้านบน